Data publikacji: 2023-01-20
, autor: Jakub Olkowski

CMR - międzynarodowy list przewozowy, konwencja, dane, kto wystawia?

Konwencja CMR, międzynarodowy list przewozowy, kto go wystawia, co powinien zawierać oraz jaką funkcję spełnia? O tym dowiesz się z poniższego materiału...

CMR miedzynarodowy list przewozowy

Konwencja CMR co to jest?

CMR to konwencja a właściwie umowa międzynarodowego transportu drogowego towarów, podpisana i sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956  r. Jej nazwa to skrót z francuskiego terminu Convention relative au contrat de transport international de Machandise par Route, co można przetłumaczyć na Konwencję o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów. Co ciekawe, konwencja nie nakłada wymogu sporządzenia listu przewozowego CMR pomiędzy stronami procesu transportowego.

W myśl art. 4 Konwencji list przewozowy CMR stanowi potwierdzenie zawarcia umowy transportowej, jednak jego brak, złe wypełnienie czy utrata nie wpływają na ważność umowy przewozowej. Sam list znacząco usprawnia transport.

Dla nadawcy jest informacją o prawidłowej realizacji umowy. Dla przewoźnika jest pomocny, wskazując adresy załadunku i rozładunku oraz sam towar. Zgodnie z art. 12 konwencji dysponowanie pierwszym egzemplarzem listu (druku CMR) uprawnia nadawcę do roszczeń oraz rozporządzania przesyłką. Nadawca traci to prawo w momencie przekazania drugiego egzemplarza odbiorcy wraz z ładunkiem.

Niniejszej Konwencji nie stosuje się do przewozu wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych, przewozu zwłok i rzeczy przesiedlenia.

CMR - międzynarodowy list przewozowy, po co się stosuje?

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozowej. Dzięki niemu przewoźnik otrzymuje informacje dotyczące przesyłki i odbiorcy. Wprawdzie konwencja CMR nie nakazuje jego wystawiania, ale z punktu widzenia sprawnej realizacji transportu towarów, przypadki, kiedy nie jest wystawiony w procesie transportowym, są sporadyczne. Wzór CMR nie jest określony przez konwencję, precyzuje ona jedna najważniejsze informacje, jakie muszą się na nim znaleźć. Ale o tym w dalszej części...

Kto wystawia list przewozowy, przewoźnik czy nadawca?

List przewozowy wystawiany jest w trzech oryginalnych egzemplarzach podpisanych przez nadawcę. Jeśli jednak transport  ładunku odbywa się za pomocą kilku środków, należy przygotować adekwatną ilość listów. Kto wystawia CMR? W konwencji nie jest to jasno określone. Najczęściej to nadawca lub przewoźnik. W zależności od ustawodawstwa krajowego, w którym wystawiono list przewozowy, można stosować podpisy drukowane lub stemple nadawcy i przewoźnika.

Pierwszy egzemplarz pozostaje u nadawcy, drugi dołączany jest do przesyłki, a trzeci pozostaje u przewoźnika. Nadawca jest odpowiedzialny za wszystkie nakłady finansowe i szkody, jakie może ponieść przewoźnik, wynikające z niekompletnych danych lub nieścisłości w liście przewozowym.

Jakie dane w dokumencie CMR?

List przewozowy powinien zawierać następujące dane: miejsce i datę jego wystawienia, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy. Ponadto trzeba umieścić na nim nazwisko (nazwę) przewoźnika, jego adres, miejsce i datę przejęcia towaru. Kolejnymi danymi umieszczonymi w liście CMR są: nazwisko (nazwa), adres odbiorcy oraz informacje dotyczące towaru, takie jak sposób opakowania, oznakowanie towaru (jeśli to transport rzeczy niebezpiecznych), ilość sztuk, jego cechy, numery, wagę brutto lub w inny sposób wyrażoną ilość przewożonego towaru. Do tego należy dołączyć instrukcje do załatwienia formalności celnych, oświadczenie, że przewóz podlega przepisom niniejszej konwencji oraz informacje dotyczące kosztów (celnych, przewoźne itp.).

Dodatkowe dane na liście przewozowym CMR są umieszczane w razie potrzeby. To informacje takie jak np. zakaz przeładunku, koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczki pobranej przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru, instrukcje dla przewoźnika dot. ubezpieczenia przesyłki, termin wykonania przewozu czy wykaz dokumentów wydanych przewoźnikowi.

Mamy nadzieję, że teraz bez trudu rozszyfrujesz skrót CMR, wiedząc, że to konwencja umowy pomiędzy nadawcą i odbiorcą na przewóz towarów pojazdami drogowymi.

Pełną treść Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) znajdziesz tutaj.

Przeczytaj także:

Co to jest TIR? Karnet, konwencja, operacja, wyłączenia

Rosjanie czyszczą chipy. Brakuje kart do tachografu…

Kto odpowiada za przeładowany samochód ciężarowy, przewoźnik czy kierowca?

Nowy podatek w paliwie? Już za pięć lat kolejna opłata za spalanie...

Ekologiczna stal w ciężarówkach, co to znaczy?