Rynek Pojazdów użytkowych

Damian Kostro

Dyrektor Sprzedaży RPU
dkostro@intercars.eu
tel.: +48 669 970 063

Agnieszka Bielska

Młodszy Specjalista ds. Promocji  
abielska@intercars.eu
tel.: +48 785 502 820Q-Service Truck

Sylwia Wysocka

Koordynator Sieci Serwisowej
www.q-servicetruck.pl/pl/
tel.: +48 665 391 179

Ford Trucks

Piotr Wójcik

After Sales Manager 
piotr.wojcik@q-servicetruck.eu
www.ford-trucks.pl/
tel.: +48 601 180 469Feber 

Łukasz Toboła

Kierownik ds. Rynku
lukasz.tobola@intercars.eu
www.feber.com.pl
tel.: +48 697 966 720
tel.: (43) 826 64 10


Adres korespondencyjny

Inter Cars S.A.

Dział Samochodów Ciężarowych
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15
05-152 Czosnów

Rynek Pojazdów Użytkowych

Kontakt dla mediów

Jacek Żytnicki

tel.: +48 669 970 157
mail: jacek.zytnicki@intercars.euFormularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.