Data publikacji: 2023-01-26
, autor: Jakub Olkowski

Co to jest europaleta, jakie wymiary ma podstawowa paleta, EPAL

Co to jest europaleta, jaki wymiar ma podstawowa paleta do przewozu towarów, czym jest EPAL? EUR i EPAL różnice, poznaj podstawy o paletach euro...

Europaleta, paleta, eur, epal

Co to jest europaleta?

Europaleta to rodzaj platformy umożliwiającej umieszczenie na niej towaru. Dzięki temu transport produktu jest wygodniejszy i łatwiej unosić go za pomocą wózków widłowych lub paletowych bez konieczności szukania innych punktów podparcia. Aby palety mogły być wykorzystywane w transporcie, muszą spełniać normy UNE-EN 13698-1 i kodeks UIC 435 oraz charakteryzować się określonymi parametrami, nad którymi czuwa organizacja EPAL, czyli European Pallet Association (Europejskie Stowarzyszenie Paletowe).

Europalety oznaczone EUR lub EPAL mogą być produkowane tylko przez firmę posiadającą specjalną licencję od EPAL. Europalety mogą być także naprawiane przez wspomniane firmy, wówczas muszą mieć umieszczony specjalny gwóźdź ze znakiem EPAL.

Po co potrzebne są licencje od EPAL?

Tylko palety wyprodukowane przez licencjonowanych producentów dają gwarancję bezpieczeństwa w transporcie i spełnienia wymogów technicznych. Ponadto wiele procesów transportowych byłoby sparaliżowanych koniecznością oczekiwania na oddanie wykorzystanych palet, dlatego bardzo często pomiędzy nadawcą, odbiorcą a przewoźnikiem następuje wymiana palet, która jest możliwa i ma sens tylko wtedy, gdy palety spełniają pewien standard.

W przypadku europalety stan zużycia dzielimy na trzy kategorie, z których "1" oznacza paletę nieodbiegającą stanem technicznym od nowej, a "3" paletę najbardziej zużytą, chociaż wciąż zdatną do eksploatacji...

Podstawowa paleta, jaki wymiar, ile waży?

Wymagania konstrukcyjne europalety nie są specjalnie skomplikowane. Standardową jest paleta o wymiarze 1200 x 800 mm.  Wysokość europalety osiąga 144 mm a ładowność 1500 kg w przypadku palety obciążonej równomiernie i 1000 kg w przypadku masy rozłożonej dowolnie. Waga europalety to ok. 25 kg dla palety drewnianej. Pozostałe wymiary najczęściej nie mają dla nas większego znaczenia. Zgodnie z normą, standardowa europaleta jest wykonana najczęściej z wysokiej jakości drewna świerkowego, a jej konstrukcja składa się z 11 desek, 9 wsporników i 78 gwoździ.

Europaleta została zaprojektowana, aby idealnie mieścić się w standardowe kontenery morskie oraz na skrzynie samochodów ciężarowych. Biorąc pod uwagę wymiary europalety, typowa konstrukcja naczepyciągnika siodłowego sprawia, że zmieszczą się w niej 33 palety o wymiarach standardowych. Zresztą wymiary europalety zostały tak opracowane, aby idealnie mieściły się w samochodach ciężarowych i kontenerach morskich.

W przypadku spiętrzenia europaleta wytrzymuje maksymalne obciążenie statyczne 4000 kg przy składowaniu.

Jakie są rodzaje palet?

Oprócz standardowej palety EPAL-1 posiadającej wymiary 1200 x 800 mm, najczęściej wykorzystywane są palety:

  • EPAL-2 o wymiarze 1200 x 1000 mm,
  • EPAL-3 o wymiarze 1200 x 1000 mm, ale wzdłużnym układzie desek,
  • EPAL-6 o wymiarze 800 x 600 mm,
  • EPAL-7 o wymiarze 800 x 600 mm, ale z metalowymi wspornikami.

Czasami używane są europalety wykonane z plastiku. Gwarantując niższą masę własną, są mniej trwałe na obciążenia.

Rodzaje palet: EPAL i EUR podstawowe różnice

EUR to logo, którego właścicielem jest UIC, Międzynarodowy Związek Kolei. Natomiast dysponentem loga EPAL jest wspomniane Europejskie Stowarzyszenie Paletowe. Do 1.05.2017 obydwa typy palet były współwymienne, jednak zarząd EPAL w lutym 2017 roku postanowił wypowiedzieć wzajemną umowę o obrocie paletami.

Czy ma to większe znaczenie dla użytkowników? Producenci palet posiadający certyfikaty tylko EUR nie mogą naprawiać i produkować palet sygnowanych EPAL i odwrotnie. Poza tym obydwa typy palet są z powodzeniem wykorzystywane w transporcie.

Podrabianie znaków towarowych EUR i EPAL jest nielegalne i grozi za to odpowiedzialność karna.

Czy wysokość palety euro ma znaczenie?

W przypadku ładunków objętościowych maksymalna wysokość każdej europalety o wymiarach 800 x 1200 x 144 mm nie powinna przekraczać 1944 mm, czyli 1800 mm dla samego towaru. Oczywiście, wysokość każdej europalety wraz z ładunkiem ma znaczenie. Im jest wyższa, a jej masa większa, tym jest mniej stabilna, zarówno w czasie jazdy, jak i rozładunku do magazynu. Dlatego odpowiednie przytwierdzenie przewożonego towaru do palety powinno być jak najskuteczniejsze.

Co to jest paletyzacja?

Paletyzacja to układanie ładunku w taki sposób, aby umożliwiał usprawnienie transportu. A więc jeśli jesteśmy producentem obuwia, zawsze układamy opakowania tak, by maksymalnie wypełnić przestrzeń europalety i ułatwić przenoszenie, składowanie lub wysyłkę produktu.

W tym przypadku proces będzie powtarzalny i może podlegać automatyzacji. Do takich czynności wykorzystuje się paletyzery, czyli maszyny grupujące na europalecie przedmioty według wcześniej określonego porządku. To jeden z najważniejszych (dla sprawnych wysyłek) procesów logistycznych, przyczyniający się do skrócenia czasów operacji logistycznych oraz pozwalający lepiej wykorzystać powierzchnię składowania lub środka transportu.

Przeczytaj także:

CMR - międzynarodowy list przewozowy, konwencja, dane, kto wystawia?

Co to jest TIR? Karnet, konwencja, operacja, wyłączenia

Rosjanie czyszczą chipy. Brakuje kart do tachografu...

Kto odpowiada za przeładowany samochód ciężarowy, przewoźnik czy kierowca?

Ekologiczna stal w ciężarówkach, co to znaczy?