Data publikacji: 2022-12-15

Wymiana Zespołu Łożysk Piasty (THU) produkcji FAG w samochodzie ciężarowym

W samochodach ciężarowych z uwagi na sposób eksploatacji, w tym bardzo duże przebiegi, nierzadko ponad 100 000 km rocznie i przy obciążeniach przekraczających 10 ton nacisku na oś, powinny  być zamontowane niezawodne i skrajnie wytrzymałe łożyska kół, również ze względu na duże koszty naprawy w przypadku nagłej awarii łożyska koła podczas jazdy.

Śmiało można więc przyznać, że łożyska koła w samochodzie ciężarowym są elementami związanymi nie tylko z bezpieczeństwem jazdy, ale również z zapewnieniem możliwie długiej mobilności pojazdu.

Opracowane i wprowadzone pod koniec lat 90-tych do seryjnej produkcji Zespoły Łożysk Piast pod nazwą handlową Truck Hub Unit (w skrócie THU), to optymalne rozwiązanie dla warsztatów specjalizujących się w naprawach i serwisowaniu samochodów ciężarowych.

Stanowią one zamknięty moduł łożysk dedykowany na jedną stronę osi, składający się z pary łożysk stożkowych, zmontowanych fabrycznie z wymaganym luzem łożyskowym i optymalną ilością wysokogatunkowego smaru, zapewniającego najlepsze warunki pracy łożyska przez cały okres eksploatacji.

Zespół THU posiada również zintegrowane uszczelnienie osi.

THU pozwalają warsztatowi na dodatkową redukcję czasu i kosztów wymiany łożysk kół.

Sposób wymiany zespołu łożysk THU opiszemy na przykładzie samochodu Scania R450.Przed przystąpieniem do wymiany łożyska należy dokładnie sprawdzić jego prawidłowy dobór.
Po zdjęciu koła, poluzowaniu i odsunięciu zacisku hamulca, odkręcić i wysunąć piastę z osi przedniej.

Instrukcja wymiany łożysk piasty

Odkęcić tarczę hamulcową.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 1

Wypiąć pierścień osadczy łożyska.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 2

Rozgrzać i zdjąć pulsator czujnika prędkości obrotowej koła.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 3

Wyprasować stare łożysko. 


Instrukcja wymiany łożysk piasty 4

Sprawdzić owalność oraz stan ogólny piasty i w razie konieczności wymienić piastę na nową.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 5

Upewnić się ostatecznie czy nowe łożysko jest poprawnie dobrane.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 6

Wykonać prawidłowe wprasowanie nowego łożyska w piastę koła zgodnie z zasadą przyłożenia siły nacisku na pierścień zewnętrzny łożyska. Nie przekroczyć dopuszczalnych maksymalnych sił nacisku.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 7

Zamontować ponownie pulsator, zabezpieczyć łożysko pierścieniem osadczym i dokręcić tarczę hamulcową.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 7

Sprawdzić stan czopu zwrotnicy.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 8

Zamontować zacisk hamulca i założyć piastę na czop zwrotnicy.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 9

Dokręcić centralną nakrętkę właściwym momentem obrotowym obracając piastą w przeciwną stronę.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 10

Dokręcić dekiel właściwym momentem obrotowym.


Instrukcja wymiany łożysk piasty 11

Wykonać jazdę próbną.

Podsumowując, brak konieczności smarowania i jednokrotne wprasowywanie modułu łożyska znacząco skraca czas montażu, ale przede wszystkim zapewnia optymalne warunki pracy zespołu łożysk THU przez cały okres eksploatacji.

Zobacz więcej: 

Show Car to wizytówka Inter Cars na świecie

Szkolenia Inter Cars dla klientów rynku ciężarowego

Inter Cars wśród czempionów polskiej gospodarki