Data publikacji: 2017-10-11

Transport rośnie w siłę

Ukazał się raport Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dotyczący branży motoryzacyjnej. Z części poświęconej przewozom ładunków wynika, że polskie firmy transportowe mają się dobrze.

W transporcie widoczna jest postępująca specjalizacja, a wśród krajowych przewoźników ładunków następuje koncentracja. W 2015 roku na firmę przypadało 3,5 samochodu, gdy rok wcześniej 3,4.

Z danych Biura ds. Obsługi Transportu Międzynarodowego wynika, że w 2016 roku liczba przedsiębiorców wykonujących przewozy międzynarodowe ładunków wzrosła o 5,9% do 33,1 tys., natomiast samochodów ciężarowych o 10,8% do 205,4 tys. W 2016 roku przeciętna flota liczyła 6,1 samochodu ciężarowego, natomiast rok wcześniej wskaźnik był nieco niższy i dochodził do 5,9. Bardziej szczegółowe analizy danych Biura ds. Transportu Międzynarodowego wskazują, że odsetek firm mających od 1 do 4 samochodów ciężarowych ustabilizował się na poziomie 63%. Łącznie najmniejsze przedsiębiorstwa dysponowały flotą 44,5 tys. pojazdów, co stanowiło 21,7% całości parku przewoźników międzynarodowych, o 0,7 punktu proc. mniej niż w 2015 roku. Tylko 122 podmioty dysponowały flotami liczącymi ponad 100 samochodów i razem było to 21,7 tys. aut, czyli 10,6% parku, o 0,5 punktu proc. więcej niż rok wcześniej. Przewoźnicy odmładzają tabor samochodowy. Najnowsze pojazdy ciężarowe z silnikami Euro VI stanowiły niecałe 25% floty, gdy rok wcześniej ich udział sięgał 14,4%. Udział poprzednio najpopularniejszych samochodów z silnikami Euro III zmalał do niecałych 16%.

Z opublikowanych danych wynika, że w samochodowym transporcie drogowym na koniec 2015 roku (ostatnie dane) działało 189 tys. przedsiębiorstw, w tym 104 tys. na wynajem. Branża zatrudnia ok. 260 tys. kierowców autobusów i 550 tys. kierowców samochodów ciężarowych. Biorąc pod uwagę zatrudnienie w obsługujących transport drogowy spedycjach, agencjach celnych i magazynach, na stacjach obsługi, w sieci wymiany opon oraz sprzedaży części zamiennych, transport zatrudnia ok. 1 mln osób – to 6,1% ogółu zatrudnionych.

Pod względem wielkości drogowych przewozów towarowych (w tonokilometrach) według danych Eurostat, w 2015 roku (najnowsze dane) polscy przewoźnicy zdobyli 14,7% całego unijnego rynku i znaleźli się na drugim miejscu za niemieckimi. Drugie miejsce w przewozach ogółem polscy przewoźnicy zapewnili sobie dzięki rekordowym przewozom międzynarodowym, które w 2015 roku wyniosły 156 mld tkm.