Data publikacji: 2018-04-26

BIO SERVICE: Recykling opon

Polska jest jednym z większych rynków motoryzacyjnych w Europie. Oznacza to m.in. dużą liczbę zużytych opon. BIO SERVICE dostrzegł problem związany z prawidłową ich utylizacją i, jako organizacja zajmująca się odbiorem opadów z warsztatów, dostrzega potrzebę uregulowania kwestii recyklingu, a także utylizacji zużytych opon.

BIO SERVICE_recykling opon_01.jpg
BIO SERVICE_recykling opon_04.jpg
BIO SERVICE_recykling opon_03(1).jpg
BIO SERVICE_recykling opon_02.jpg
Według obowiązujących w Polsce norm, większość sprzedanych opon powinna zostać odzyskana w postaci zużytych opon. Przynajmniej 15% z odzyskanego tonażu musi podlegać recyklingowi. Polega on z reguły na mechanicznym granulowaniu, oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz produkcji z granulatu różnych produktów, jak np. nawierzchnie sportowe, kółeczka do kontenerów na śmieci, płyty do wykładania placów zabaw dla dzieci, elementy bezpieczeństwa drogowego, maty hodowlane i wiele innych. Natomiast reszta jest odzyskiwana, najczęściej w postaci energii cieplnej. Jest to tzw. odzysk energetyczny.

W naszym kraju opony w całości lub rozdrobnione są spalane w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach, głównie w cementowniach, gdzie zużyte ogumienie stanowi wysokokaloryczne paliwo zastępujące węgiel. Ustawa obliguje do odzysku z rynku większość wyprodukowanych opon, a na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej nakłada obowiązek ewidencji, składowania i przekazywania ich do odzysku. Każdy warsztat samochodowy, niezależnie od skali prowadzonej działalności, wytwarza różnego rodzaju odpady, które ze względu na zagrożenie wymagają odpowiedniego i zgodnego z zapisami prawa zagospodarowania. Do tych odpadów należą np. filtry, zderzaki, plastiki samochodowe, opakowania, odpady farb, lakierów i właśnie zużyte opony. Jednocześnie serwis ma obowiązek prowadzić ich ewidencję za pomocą kart przekazania odpadów oraz składać do Marszałka Województwa zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Bezpośredni odbiór u klienta
W ostatnich latach regulacje prawne i działania wszelkiego rodzaju instytucji oraz organizacji przełożyły się na zmniejszenie liczby opon wyrzucanych na tzw. dzikie wysypiska. Niestety, ten proceder nie zniknął. Obserwując rynek oponiarski i biorąc pod uwagę sygnały, które do nas docierają, obawiamy się, że liczba dzikich wysypisk będzie się drastycznie zwiększała. Z tego powodu BIO SERVICE stworzył usługę – odbiór zużytych opon. W jej ramach oferujemy odbiór opon bezpośrednio od naszych klientów, a także możliwość ich oddania w wybranych filiach Inter Cars SA.

Jak to wygląda w praktyce? W przypadku pierwszej opcji, klienci zgłaszają zlecenie odbioru za pośrednictwem programu BS BIO. Po wpływie zgłoszenia operator logistyczny odpowiada na dane zgłoszenie i proponuje datę odbioru. Z takiej opcji często korzystają duże warsztaty (oponiarskie), w których minimalna liczba opon do odbioru wynosi 200 sztuk. Natomiast w przypadku drugiej opcji, przy mniejszej liczbie opon, klienci sami przywożą je do filii i układają w tzw. jodełkę w wyznaczonym do tego kontenerze. Wszystko odbywa przy pomocy pracownika filii. Następnie klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zużytych opon, fakturę z tytułu wykonania usługi odbioru oraz kartę przekazania odpadów. Co zrobić, jeżeli klient nie ma konta w BS BIO? W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z BIO SERVICE pod adresem e-mailowym bio-service@bio-service.pl.

Jednocześnie, nawiązując do ustawowych obowiązków warsztatów, informujemy, że BIO SERVICE oferuje również doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w programie BS BIO. Klienci korzystający z niego mogą zamówić konkretną usługę, m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W celu uzyskania szczegółowej oferty oraz informacji na temat tego, gdzie znajdują się specjalne kontenery, zapraszamy do kontaktu z BIO SERVICE.