Data publikacji: 2021-06-10
, autor: Rafał Pierzgała 

Srebrny Listek CSR Polityki 2021 dla Inter Cars

Tygodnik Polityka, wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz dziesiąty przeprowadził wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W gronie wyróżnionych organizacji nie mogło zabraknąć Inter Cars.

9eb9bb7d-dcf8-41fd-b81a-6d6e207822f9_830x830.jpg

Listki CSR Polityki to przegląd działań zarządczych realizowanych w największych przedsiębiorstwach w Polsce. W tegorocznej edycji pytania w kwestionariuszu zostały opracowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Dotyczyły one siedmiu aspektów: ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

W gronie laureatów tego prestiżowego wywróżenia nie mogło zabraknąć jednego z liderów branży aftermarket w Polsce i Europie, czyli Inter Cars, który wyróżniony został srebrnym listkiem. Tytuł ten otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000.

Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.