Data publikacji: 2024-04-09
, autor: Jakub Olkowski

Litwa wprowadza limit pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Branża transportowa protestuje...

Litwa planuje zablokować branżę dla zagranicznych kierowców. Przewoźnicy są na nie…

kierowcy imigranci
Władze Litwy chcą wobec zagrożenia z zagranicy ograniczyć napływ cudzoziemców. Przygotowywane są przepisy, w myśl których ilość zezwoleń na pobyt stały i pracę w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,4 % stałej populacji kraju. Na Litwie mieszka 2,8 mln osób, stąd maksymalna ilość imigrantów nie może przekroczyć 390 tys. osób.

Decyzja wywołała ogromne niezadowolenie w branży transportowej. Litewscy przewoźnicy uważają, że przez tę decyzję zabraknie im rąk do pracy. Litewski Związek Przewoźników (LVS) wyraził sprzeciw i zwrócił się do rządu, przypominając, że 13 % PKB kraju, pochodzi z branży transportowej.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu w 2021 roku opublikowała raport, z którego wynika, że 90 % z 77 tys. kierowców zatrudnionych na Litwie pochodzi z „krajów trzecich”, Ukraińcy, Białorusini, Hindusi. Sama Girteka zatrudnia 15 tys. emigrantów.

Przeczytaj także:

Kryzys w transporcie: raczej zwolnienia, niż wzrost zatrudnienia…

Konfiskaty pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu. Co ze służbowymi ciężarówkami?

Najczęstsze niesprawności pojazdów ciężarowych? Zdziwienia nie ma…

Unijna agencja transportowa – nowy pomysł na organ kontrolny?

Dłuższe zestawy w Holandii od 21 roku życia…