Data publikacji: 2022-08-16

Proces lutowania próżniowego (vacuum brazing) w produkcji chłodnic Ava Cee

Wybrane modele chłodnic Ava Cee wodnoolejowych z aluminium produkowane są z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego (vacuum brazing process). Jest to najnowocześniejsza technologia pod względem niezawodności, czystości i wytrzymałości. W tej technologii są produkowane także wszystkie chłodnice stalowe z oferty oe titanx.

Proces łączenia materiałów za pomocą wysokotemperaturowego lutowania w piecach próżniowych będący uzupełnieniem dla technik spawalniczych procesów obróbki, rozwinął się jako ważna i samodzielna technologia. Lutowanie próżniowe jest procesem dla materiałów lutowniczych wolnych od topników z usunięciem powietrza, np. w próżni, z wykorzystaniem materiałów lutowniczych, dla których temperatura likwidusu leży w zakresie powyżej 900°C.  Zalety technologii lutowania próżniowego w stosunku do spawania w kontrolowanej atmosferze to:

  • brak zanieczyszczeń materiałów bazowych i niejednorodności struktury wywołanych przechłodzeniem strefy spawania,
  • brak lokalnych przegrzań obrabianych elementów (unika się powstawania naprężeń i wtrąceń takich jak kruche fazy z niższą wytrzymałością w strefach spawalniczych)
  • niższe naprężenia i wtrącenia w wyniku jednorodnego nagrzania i schłodzenia w piecu próżniowym, możliwość łączenia ze sobą różnych materiałów i tworzyw
  • duża wytrzymałość połączenia lutowniczego, brak miejscowych przegrzań w komponentach, brak problemów z korozją przez oddziaływanie.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, powstają wymienniki ciepła o następujących właściwościach:

  • znacznie wyższej wytrzymałości,
  • ze szczelnymi połączeniami, wolnymi od pustej przestrzeni, zbliżającymi się do wytrzymałości metalu macierzystego,
  • z jednolitą przewodnością cieplną,
  • z ekstremalnie czystymi częściami bez pozostałości topnika korozyjnego, dzięki zastosowaniu procesu bez topnika.