Data publikacji: 2022-05-23

Części Covind - łatwość lakierowania

Tworzywa sztuczne są jednym z najtrudniejszych podłoży do lakierowania.

Istotne jest zwrócenie uwagi na różnorodność tworzyw sztucznych, z których część nie nadaje się do lakierowania. Jest to bardzo istotne w przypadku tworzyw sztucznych używanych do produkcji takich części nadwoziowych jak np: zderzaki, spoilery, stopnie, atrapy. Tworzywa sztuczne identyfikowane są skrótem, który określa ich skład (np. PP, ABS, PC) zgodnie z zaleceniem VDA-260. Stosowane skróty są znormalizowane w normach DIN EN ISO 1043-1 i DIN ISO 1629. Informacja o użytym materiale jest zamieszczona na odwrocie każdej części. Identyfikacja rodzaju tworzywa sztucznego pozwala przestrzegać zaleceń dotyczących jego lakierowania.


Dlaczego lakierować tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne mogą być produkowane we wszystkich kolorach i z wykończeniem matowym lub błyszczącym, ale mimo to często konieczne jest lakierowanie. Tworzywa sztuczne są lakierowane  głównie ze względów estetycznych związanych z urozmaiceniem kolorystyki nadwozi pojazdów. Często również służy do wyeliminowania wad i zwiększenia połysku. Z użytkowego punktu widzenia bardzo ważna jest ochrona tworzyw sztucznych jaką daje lakier, ponieważ są one na co dzień narażone na działanie czynników atmosferycznych i zużycie mechaniczne. Ponadto, jak większość materiałów, starzeją się i niszczeją pod wpływem wilgoci i promieniowania UV.

Nowe nielakierowane części

W przypadku nowych, nielakierowanych części należy zwrócić na środki antyadhezyjne używane do produkcji części. Konwencjonalne środki antyadhezyjne są oparte na wosku i oleju rozpuszczonych w wodzie lub rozpuszczalnikach  organicznych i można je usunąć tylko za pomocą odpowiednich rozcieńczalników organicznych. Środki antyadhezyjne rozpuszczalne w wodzie nie mogą być usunięte przy pomocy wody, wymagane jest właściwe przygotowanie i oczyszczenie powierzchni do lakierowania.

Przygotowanie

Podgrzanie części przed oczyszczeniem, aby ciepło pozwoliło na „wyjście” środków antyadhezyjnych na powierzchnię, szczególnie istotne jest w przypadku tworzywa PU. Proces zmniejsza naprężenia i pozwala uniknąć pęknięć i wykryć pęcherzyki powietrza, a następnie wypełnić  je przed lakierowaniem.  Aby uniknąć deformacji, elementy należy podeprzeć podczas procesu przygotowania.

Oczyszczenie

Dokładne oczyszczenie przy pomocy zmywaka, miękkiej szczotki i detergentu przed fazą lakierowania. Przy oczyszczaniu należy zwrócić szczególną uwagę na elementy strukturalne. Po oczyszczeniu detergent musi całkowicie odparować przed przystąpieniem do kolejnych etapów lakierowania.

Błędy do uniknięcia

Najczęstszym błędem jest niedokładne oczyszczenie powierzchni powodujące słabe przywieranie lakieru, a nawet jego odpadanie od lakierowanej powierzchni, natomiast nie podgrzanie powierzchni  może skutkować  powstawaniem pęknięć. Pominięcie tych etapów często skutkuje ponownym lakierowaniem elementu.

Innym błędem jest użycie zbyt agresywnych detergentów, na które w szczególności ABS i PC są nie odporne i mogą powstać pęknięcia lub degradacja tworzywa.

Ważnym elementem jest odczekanie pomiędzy  oczyszczaniem, a lakierowaniem aby użyte detergenty odparowały, w przeciwnym razie lakier może nie przywierać lub tworzyć się mogą wżery i pęcherze.

W celu uniknięcia pęknięć należy również pamięć o dodatku uelastyczniacza do lakieru.

Części zamienne z tworzyw sztucznych produkowane przez COVIND są wolne od środków antyadhezyjnych, ponieważ są oczyszczone po produkcji.

Malowanie części zamiennej COVIND jest łatwe, a pomalowana powierzchnia jest idealna i nie kryje niespodzianek!