Szkolenia - UKŁADY KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH - BUDOWA I DIAGNOSTYKA

UKŁADY KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH - BUDOWA I DIAGNOSTYKA

Lokalizacja : Lublin

Koszt : 350 PLN/os netto

Data : 2017-06-01

Kod : SZK-005873

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:
Zapoznanie się z budową i zasadą działania układów klimatyzacji w pojazdach, ich elementów składowych oraz specyfiki sterowania w poszczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Poznanie zagrożeń jakie niesie ze sobą nieprawidłowe przeprowadzenie procesów obsługi i konserwacji lub nie zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas obsługi. Dodatkowo każdy z uczestników zdobywa uprawnień do obsługi systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
UKŁADY KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH-BUDOWA I DIAGNOSTYKA
________________________________________
1.Środki ostrożności przy obsłudze klimatyzacji samochodowych
2.Rozporządzenia Komisji (WE) nr842/2006 i 307/2008.
3.Czynniki chłodnicze – ich właściwości i wpływ na środowisko.
4.Obieg czynnika chłodniczego w samochodowych układach klimatyzacji.
5.Budowa i diagnostyka poszczególnych układów klimatyzacji.
6.Sprężarki o zmiennej wydajności- budowa , diagnostyka ,wymiana
7.Spręzarka typu „Scroll”.
8.Oleje stosowane w układach klimatyzacji- właściwości i zastosowania.
9.Diagnostyka – kontrola ciśnień , sprawdzanie szczelności układu.
10.Urządzenia do obsługi klimatyzacji samochodowych
11.Sterowanie klimatyzacji manualnej
12.Klimatyzacja automatyczna –czujniki , sterowanie elementów wykonawczych.
13.Sposoby odkażania parownika.
14.Posługiwanie się schematami elektrycznymi.
Szkolenie skierowane do: mechaników samochodowych
Efekt:
Każdy uczestnik szkolenia zdobywa uprawnienia do obsługi systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zna też zagrożenia jakie niesie wyciek fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery. Uczestnicy poznając zasadę działania samych systemów jak i ich elementów składowych oraz rodzaje systemów sterowania układami

Data: : 2017-06-01

Lokalizacja: Zespół Szkół Samochodowych, Al. J. Długosza 10 A, Lublin

Koordynator: Adam Filipek

Telefon: +48 697 893 860

E-mail: afilipek@intercars.eu

Dane zgłaszającego:

Brak wykorzystania rezerwacji oraz brak zgłoszenia rezygnacji do 3 dni przed szkoleniem spowoduje wystawienie faktury na Państwa firmę.