Szkolenia - Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowych wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowych wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

Lokalizacja : Pruszcz Gdański

Koszt : 350 PLN/os netto

Data : 2017-06-20

Kod : SZK-005872

Opis szkolenia

1. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
2. Wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska
a. Podstawowe informacje na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE (T), (WE) NR 307/2008,
b. Wybrane punkty ustawy z dnia 15 maja 2015 r. poz. 881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
3. 3) Wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej
4. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych (T)
5. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu) (T)
6. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych
a. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (T)
b. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy (P)
c. Podłączanie zestawu (agregatu roboczego) do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich (P)
d. Metody kontroli nieszczelności układów klimatyzacji (P)
e. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego (P)
7. Metody dezynfekcji parownika (P)
8. Wzory dokumentów ewidencyjnych wg nowych przepisów.
9. Test sprawdzający

Data: : 2017-06-20

Lokalizacja: Filia IC, Tczewska 22, Pruszcz Gdański

Koordynator: Małgorzata Czaus

Telefon: +48 665 392 091

E-mail: mczaus@intercars.eu

Dane zgłaszającego:

Brak wykorzystania rezerwacji oraz brak zgłoszenia rezygnacji do 3 dni przed szkoleniem spowoduje wystawienie faktury na Państwa firmę.