Szkolenia - TPMS technika i praktyczne zastosowania

TPMS technika i praktyczne zastosowania

Lokalizacja : Suwałki

Koszt : bezpłatne

Data : 2017-09-29 09:00:00

Kod : SZK-005552

Opis szkolenia

Cele szkolenia:
• TPMS informacje techniczne i prawne
• umiejętność montażu czujników
• umiejętność monitorowania (odczytu) czujników
• czujniki TPMS programowanie w pojeździe
• Wymiana opon
Treść szkolenia:
• zapoznanie się z systemami TPMS
• Montaż czujników i korzystanie Servicekit
• Inicjowanie i ewentualne zastosowanie systemu narzędzi TPMS
• diagnostyka i programowanie systemów TPMS
• uwagi dotyczące montażu opon.

Data: : 2017-09-29 09:00:00  — 2017-09-29 17:00:00

Lokalizacja: Filia IC, Ul. Karola Majerskiego 38, Suwałki

Koordynator: Monika Lachowska

Telefon: +48 691 915 935

E-mail: mlachows@intercars.eu

Dane zgłaszającego:

Brak wykorzystania rezerwacji oraz brak zgłoszenia rezygnacji do 3 dni przed szkoleniem spowoduje wystawienie faktury na Państwa firmę.