Szkolenia - Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową

Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową

Lokalizacja : Wrocław

Koszt : 350 PLN/os netto

Data : 2017-06-21

Kod : SZK-005650

Opis szkolenia

I. Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej
I.1. Warunki utrzymania rękojmi
I.2. Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
I.3. Notatki służbowe

II. Gwarancja
II.1. Przepisy prawa w zakresie gwarancji
II.2. Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
II.3. Wyłączenie gwarancji
II.4. Utrata gwarancji

III. REGULAMIN PRACY SERWISU W PRZYPADKU WPROWADZENIA DOKUMENTU
W POSTACI DRUKU GWARANCJI
III.1. Przykład druku zlecenia gwarancyjnego. Konieczne zapisy.


IV. RĘKOJMIA
IV.1. Rękojmia za wady fizyczne
IV.2. Rękojmia za wady prawne
IV.3. Przykładowe interpretacje sądowe
A. Wyłączenie, ograniczenie i rozszerzenie rękojmi
B. Roszczenia z tytułu rękojmi
C. Terminy z tytułu rękojmi
D. Prawa kupującego z tytułu rękojmi (wady fizyczne)
1. rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi

V. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
· Wyłączenie umów w świetle obowiązującej ustawy
· Umowy tradycyjne
· Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
· Zawierani e umów przez telefon
· Umowa zawarta na odległość z obowiązkiem zapłaty
· Odstąpienie od umowy
· Termin odstąpienia od umowy
· Formy odstąpienia od umowy
· Skutki odstąpienia od umowy
· Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

Data: : 2017-06-21

Lokalizacja: Filia IC, Ul. Graniczna 8c, Wrocław

Koordynator: Arkadiusz Musisz

Telefon: +48 667 971 037

E-mail: amusisz@intercars.eu

Dane zgłaszającego:

Brak wykorzystania rezerwacji oraz brak zgłoszenia rezygnacji do 3 dni przed szkoleniem spowoduje wystawienie faktury na Państwa firmę.