Show Truck

Układy oczyszczania spalin Euro 6

24.04.2018 godz: 9:30 - 13:30
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
Firma szkoląca: Inter Cars
bezpłatne
Zapisz się

Opis szkolenia

Układy oczyszczania spalin Euro 6 - Omówienie układu Denoxtronic 2.2 , niedomagania układów, diagnostyka, praca na modelach szkoleniowych

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z układem oczyszczania spalin spełniającym normę Euro 6 i omówienie układu Denoxtronic 2.2 wraz z jego niedomaganiami oraz diagnostyką.

Agenda
1. Informacje ogólne
- Proces spalania
- Skład chemiczny spalin
- Wpływ zanieczyszczeń na środowisko
- Normy emisji spalin
- Metody oczyszczania spalin
- Budowa i zasada działania układów wydechowych Euro 6
- Podstawa działania układów wtrysku AdBlue
- Właściwości dodatku AdBlue i jego odpowiedników
2. Denoxtronic 2.2 Bosch
- Elementy składowe układu
- Budowa modułu tłoczącego i dozującego
Zajęcia praktyczne
- Demontaż i montaż modułów
- Diagnostyka

Efekt
Uczestnicy szkolenia poznają budowę układu oczyszczania spalin spełniającego normę Euro 6 z omówieniem układu Denoxtronic 2.2 wraz z jego niedomaganiami i diagnostyką.
Zapisz się na szkolenie

Inne szkolenia

Show Truck

Układy oczyszczania spalin Euro 6

24.04.2018 godz: 9:30 - 13:30
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się
Show Truck
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się
Show Truck
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się
Show Truck
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się
Show Truck

Czujniki stosowanie w pojazdach ciężarowych.

26.04.2018 godz: 13:30 - 16:00
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się
Show Truck
Filia IC, ul. Majkowska 34, Kalisz
bezpłatne
Zapisz się