Biznesowe

Praktycznie o RODO

22.06.2018 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Graniczna 8c, Wrocław
Firma szkoląca: INLEGIS Kancelarie prawne
400 PLN NETTO / os
Zapisz się

Opis szkolenia

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zmiany w obowiązującym stanie prawnym
2. Podstawowe definicje:
- Kiedy mamy do czynienia z danymi osobowymi?
- W jakich przypadkach następuje przetwarzanie danych osobowych?
- Kto jest administratorem danych osobowych a kto wyłącznie procesorem?
- Jakie nowe instytucje (pojęcia) wprowadza RODO?
ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości
2. Zasada celowości
3. Zasada minimalizacji danych
4. Zasada prawidłowości (poprawności)
5. Zasada ograniczenia czasowego
6. Zasada integralności i poufności
7. Zasada rozliczalności
PODSTAWY UPRAWNIAJĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH I WRAŻLIWYCH
1. Zgoda
2. Inne podstawy przetwarzania danych osobowych
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Analiza ryzyka/ocena skutków dla ochrony danych
2. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
3. Obowiązek informacyjny
4. Powołanie inspektora ochrony danych
5. Rejestrowanie czynności przetwarzania
6. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
7. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE
1. Prawo dostępu
2. Uprawniania korekcyjne
3. Prawo do bycia zapomnianym
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
5. Prawo do przenoszenia danych
6. Prawo do sprzeciwu
UMOWA Z PROCESOREM
Zapisz się na szkolenie

Inne szkolenia

Biznesowe

Praktycznie o RODO

22.06.2018 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Graniczna 8c, Wrocław
400 PLN NETTO / os
Zapisz się
Biznesowe
Filia IC, ul. Gdańska 27, Cząstków Polski, Czosnów
300 PLN NETTO / os
Zapisz się
Biznesowe
Filia IC, ul. Kokoszycka 131c, Wodzisław Śląski
400 PLN NETTO / os
Zapisz się