Biznesowe

Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych : gwarancja, rękojmia.

09.05.2018 godz: 9:00 - 17:30
Filia IC, ul. Graniczna 8c, Wrocław
Firma szkoląca: BETiS
400 PLN NETTO / os
Zapisz się

Opis szkolenia

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności warsztatu w kwestii rękojmi oraz gwarancji.

Agenda
1. Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej
- Warunki utrzymania rękojmi
- Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
- Notatki służbowe
2. Gwarancja
- Przepisy prawa w zakresie gwarancji
- Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
- Wyłączenie gwarancji
- Utrata gwarancji
3. Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji
- Przykład druku zlecenia gwarancyjnego. Konieczne zapisy.
4. Rękojmia
- Rękojmia za wady fizyczne
- Rękojmia za wady prawne
- Przykładowe interpretacje sądowe: wyłączenie, ograniczenia i rozszerzenia rękojmi, roszczenia z tytułu rękojmi, terminy z tytułu rękojmi, prawa kupującego z tytułu rękojmi (wady fizyczne), rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi.

Efekt
Klient nabywa wiedzę dotyczącą gwarancji i rękojmi. Każdy uczestnik szkolenia może podnieść standard serwisu poprzez wprowadzenie zamian.
Zapisz się na szkolenie

Inne szkolenia

Biznesowe
Filia IC, ul. Graniczna 8c, Wrocław
400 PLN NETTO / os
Zapisz się