Data publikacji: 2019-08-05

Wpływ nieprawidłowych dodatków na pracę sprężarki klimatyzacji

Smarowanie jest niezbędne dla prawidłowej pracy sprężarki. Jeśli do oleju dodana zostanie
nieprawidłowa ilość dodatków lub ich niewłaściwy rodzaj, pogorszą się jego właściwości smarne.
Dodatkowo olej pomaga utrzymać szczelność wszelkich złączy i węży w układzie. Ponadto środek
smarny działa jako chłodziwo, pobierając ciepło ze sprężarki i zapobiega jej przegrzaniu. Producenci
sprężarek starannie dobierają najbardziej odpowiedni rodzaj oleju, zapewniając maksymalną
żywotność i wydajność sprężarki oraz całego systemu klimatyzacji.

Wpływ nieprawidłowych dodatków na pracę sprężarki klimatyzacji.JPG
Co może zaburzać prawidłowe smarowanie sprężarki?
Użycie nadmiernej ilości środka UV – rozcieńczy olej. Spowoduje to zmianę lepkości i gęstości
mieszaniny, co z kolei prowadzi do pogorszenia właściwości smarnych, a w konsekwencji do awarii
sprężarki. Dodanie zbyt dużej ilości kontrastu UV lub oleju spowoduje blokowanie przepływu oraz
wzrost ciśnienia w układzie, narażając sprężarkę na większe obciążenie. Ilość użytego barwnika UV
nie powinna przekraczać 5% całkowitej objętości oleju.

Pozostałości środka płuczącego w układzie – znacznie pogorszą zdolności smarne oleju. Ponadto
mogą one pogorszyć jakość powłoki teflonowej w sprężarce, powodując złuszczanie się cząstek
teflonu i tym samym zatykanie układu. Po płukaniu należy zawsze przedmuchać układ azotem, aby
usunąć pozostałości środka płuczącego i skutecznie osuszyć cały system.

Nieprawidłowe i zbyt krótkie wykonanie próżni w układzie – spowoduje pozostawienie wilgoci
w układzie, która zmniejszy zdolność oleju do smarowania i ostatecznie może spowodować zatarcie
sprężarki. W układzie mogą powstawać wtedy szkodliwe kwasy, które powodują korozję metali,
w tym korozję skraplacza klimatyzacji. Spowoduje to zanieczyszczenie wnętrza danego komponentu lub
całego układu.

Częste usterki
Stosowanie dodatków uszlachetniających nie jest błędem, ale ich niewłaściwy dobór i dawkowanie
może sprawić, że będą one szkodliwe dla pracy całego układu lub poszczególnych komponentów.
Szczególnie w przypadku sprężarek cienka warstwa oleju między tłokami i cylindrami zapewnia
płynne działanie tego urządzenia. Niewłaściwa objętość dodatków lub ich niewłaściwy rodzaj osłabi
zdolności smarne oleju. Gdy oryginalnie zastosowany olej zostanie zmieszany z inną substancją, może
to mieć wpływ na strukturę oraz skład powłoki olejowej, a tym samym na osłabienie jego zdolności
smarowania. Ponadto spowoduje to pogorszenie wydajności sprężarki i skrócenie jej żywotności.
Olej, który nie jest zoptymalizowany dla danej sprężarki, może prowadzić do jej przegrzania lub
zatarcia.

Zalecane rozwiązanie
W celu właściwego doboru oleju do sprężarki AC należy zawsze postępować zgodnie z wytycznymi
producenta sprężarki lub samochodu. Sprężarki Nissens są zawsze dostarczane wraz z instrukcją
opisującą ogólną, właściwą procedurę instalacji. Ponadto sprężarki Nissens są zawsze wstępnie
napełniane odpowiednim typem i ilością oleju PAG, dlatego nie ma potrzeby dolewania dodatkowego
oleju. W przypadku stosowania barwnika UV, środków uszczelniających lub roztworu płuczącego
układ, należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji. Procedury serwisowe systemu, takie jak płukanie
lub osuszanie wymagają dużej dbałości o szczegóły na każdym kroku ich przeprowadzania.

Podobne artykuły

Cała prawda o home office

Cała prawda o home office

O czym należy pamiętać podczas montażu sprzęgła?

O czym należy pamiętać podczas montażu sprzęgła?

Czyszczenie elementów filtracyjnych

Czyszczenie elementów filtracyjnych

Downsizing w wadze ciężkiej

Downsizing w wadze ciężkiej