Data publikacji: 2018-12-18

Porady Nissens w zakresie montażu dmuchaw kabinowych

Należy ostrożnie przenosić oraz trzymać dmuchawę podczas montażu. Szczególnie jej wirnik jest elementem delikatnym, łatwo go uszkodzić lub pozbawić wyważenia.

Nissens_InterTruck_01.JPG
Nissens_InterTruck_07.jpg
Nissens_InterTruck_05.jpg
Nissens_InterTruck_03.jpg
Nissens_InterTruck_04.jpg
Nissens_InterTruck_06.jpg
Nissens_InterTruck_02.png
• Uszkodzony lub niewyważony wirnik będzie powodował głośną pracę dmuchawy, wibracje, a w
skrajnym przypadku awarię dmuchawy.
• Uwaga! Należy upewnić się przed montażem, że w dmuchawie nie pozostała torebka ze środkiem
higroskopijnym wkładanym do pudełka z dmuchawą.
• Należy sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego (jeżeli występuje), w przypadku znacznego
zabrudzenia należy wymienić filtr na nowy. Zapchany filtr kabinowy uniemożliwia prawidłowy
przepływ powietrza przez dmuchawę oraz system nawiewów, utrudnia warunki pracy dmuchawy,
zwiększa jej zużycie oraz skraca trwałość. Należy usunąć pył, brud, liście oraz wszelkie inne
zanieczyszczenia z przedziału dmuchawy i kanałów nawiewów.
• Należy upewnić się, że wymieniane części elektryczne są zgodne z instalacją elektryczną auta oraz
sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo, zgodnie z wytycznymi producenta auta. Należy sprawdzić
bezpieczniki, w tym bezpiecznik dmuchawy oraz wymienić na prawidłowy nowy, jeżeli jest spalony.
Należy sprawdzić stan wtyczki (złącza) dmuchawy. Jeżeli wtyczka jest nadtopiona, uszkodzona lub
styki są skorodowane, trzeba ją wymienić na nową. Należy także sprawdzić stan opornicy dmuchawy
znajdującej się w samochodzie (jeżeli występuje), a jeżeli nie działa, należy ją wymienić na nową.
Nissens sugeruje także, przed wymianą dmuchawy, aby sprawdzić działanie klap sterujących
przepływem powietrza w układzie nawiewów, a jeżeli są uszkodzone, powinno się je naprawić lub
wymienić ich napęd, w przypadku klap nastawianych silniczkami elektrycznymi, gdyż mają one wpływ
na prawidłowe sterowanie przepływem w układzie nawiewów. Należy zresetować układy
elektroniczne auta, jeżeli to konieczne.
• Jeżeli układ klimatyzacji jest odgrzybiany lub oczyszczany środkami płynnymi lub w aerozolach,
należy uważać, aby nie zalać dmuchawy, gdyż może to spowodować jej awarię.
• Podczas montażu dmuchawy należy ostrożnie dokręcać śruby mocujące, aby nie uszkodzić
plastikowych elementów dmuchawy, a jednocześnie aby dmuchawa nie poluzowała się podczas
pracy.

Porady Nissens w zakresie eksploatacji dmuchaw kabinowych:
Przestrzegając kilku zasad, można uniknąć awarii dmuchawy i wydłużyć okres jej eksploatacji:
• należy pamiętać o wymianie filtra kabinowego. W warunkach silnego zapylenia może być konieczne
skrócenie czasu pomiędzy wymianami filtra kabinowego;
• nie należy dopuszczać do zawilgocenia dmuchawy – nieprawidłowe mycie natryskowe może
prowadzić do dostania się wody do przedziału i silnika dmuchawy;
• należy unikać stosowania środków czyszczących oraz odkażających bezpośrednio na dmuchawę;
• usterki układu elektrycznego pojazdu mogą mieć wpływ na żywotność dmuchawy, dlatego zaleca
się niezwłoczne usunięcie ew. awarii układu elektrycznego auta.

Typowe uszkodzenia dmuchaw, ich diagnoza i naprawa

Dmuchawa nie działa po włączeniu, niezależnie od wybranej prędkości obrotowej
• Sprawdzić bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawę, jeżeli jest spalony – wymienić na nowy o tych
samych parametrach.
• Sprawdzić czy wtyczka dmuchawy jest podłączona prawidłowo.
• Sprawdzić czy wirnik dmuchawy nie jest zablokowany przez ciało obce.
• Po podłączeniu do komputera diagnostycznego sprawdzić czy dmuchawa nie generuje błędu.

Dmuchawa nie pracuje we wszystkich wymaganych zakresach prędkości
• Jeden lub kilka rezystorów jest uszkodzonych.
• Jeżeli rezystor jest integralną częścią dmuchawy, cała dmuchawa musi zostać wymieniona.

Dmuchawa pracuje głośno
• Jeżeli uszkodzenie mechaniczne – konieczna wymiana na nową dmuchawę.
• Skrzywiony wirnik dmuchawy – konieczna wymiana wirnika lub dmuchawy.
• Zużyte szczotki silnika (hałas/piski w trakcie pracy) – konieczna wymiana na nową dmuchawę.

Dmuchawa pracuje zbyt wolno lub nierówno
• Szczotki silnika są zużyte – konieczna wymiana na nową dmuchawę.