Data publikacji: 2017-02-02

Co zrobić ze zużytym akumulatorem

Zużyty akumulator jest zbudowany w części z silnie trującego ołowiu. Dlatego tak ważne jest, aby trafił w odpowiednie ręce – firmy czy organizacji, które posiadają uprawnienia do zbiórki, transportu i recyklingu.

Mimo jednoznacznych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, nie wszyscy właściciele warsztatów się do nich stosują. W większości przypadków dopiero nieoczekiwana kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujawnia nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Bolesny finansowo koszt kontroli mógłby nie zaistnieć, gdyby właściciel serwisu był świadomy tego, jak ma postępować z takimi odpadami.

By pomóc warsztatom w kwestiach związanych z ochroną środowiska, Inter Cars uruchomił projekt Bio Service. Jednym z jego najważniejszych celów jest edukacja klientów. Dołączenie do Bio Service nie tylko pozwala uniknąć kary i właściwie gospodarować niebezpiecznymi odpadami, ale też podnosi wizerunek warsztatu jako firmy dbającej o środowisko naturalne. Z projektu skorzystało już ponad 3500 klientów Inter Cars.

Warto zastanowić się nad postępowaniem z odpadem, jakim jest akumulator. Zużyty akumulator jest zbudowany w części z ołowiu, pierwiastka silnie trującego. Zawiera również kwas siarkowy o silnym stężeniu, związki ołowiu oraz tworzywa sztuczne. Te elementy wpływają negatywnie na żywe organizmy, roślinność oraz glebę. Wyciekający ze zużytego akumulatora kwas może natomiast spowodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt. Dlatego też akumulator jest szczególnym towarem, którego po zużyciu nie można wyrzucić do kosza. Ważne, aby trafił on w odpowiednie ręce – firmy czy organizacji, które posiadają uprawnienia do zbiórki, transportu i recyklingu. Co istotne dla oddającego złom akumulatorowy, podmiot odbierający powinien wydać Kartę Przekazania Odpadu (KPO).

Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów, ponieważ w takich przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu na podłoże. To skutkuje zanieczyszczeniem środowiska oraz narażeniem osób trzecich na niebezpieczeństwo.

Złom akumulatorowy zbiera Bio Service we współpracy z ILS. Można go oddać w punktach sprzedaży Inter Cars. W ramach umowy możliwe jest również wstawienie specjalnego, bezpiecznego pojemnika z pokrywą bezpośrednio do warsztatu. Wówczas, po jego zapełnieniu klient zgłasza prośbę dotyczącą wymiany pojemnika na pusty do Bio Service za pomocą programu CBR BIO. To proste i wygodne rozwiązanie dla warsztatów, a ilość zbędnej biurokracji jest ograniczona do minimum. To wszystko wpływa na jakość obsługi.

W obu przypadkach przy odbiorze zużytych akumulatorów wydawana jest Karta Przekazania Odpadu. Dodatkowo, w zamian za złom akumulatorowy klient otrzymuje, oprócz satysfakcji z ochrony środowiska, wymierne korzyści finansowe. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą uzyskać szczegółowe informacje w filiach Inter Cars, a także na stronach www.bio-service.pl i www.facebook.com/bioservicewarsztat.

Podobne artykuły

Downsizing w wadze ciężkiej

Downsizing w wadze ciężkiej

Cała prawda o home office

Cała prawda o home office

Niewydajny układ chłodzenia?

Niewydajny układ chłodzenia?

Klimatyzator, który oszczędza pieniądze

Klimatyzator, który oszczędza pieniądze