Data publikacji: 2019-07-02

Wpływ układu smarowania na pracę turbosprężarki

Jakość oleju ma wyjątkowy wpływ na żywotność turbosprężarki, pozornie niewielka niewydolność układu smarowania prowadzi do katastrofalnych skutków. Co robić, aby uniknąć awarii?

Wpływ układu smarowania na pracę turbosprężarki_03.jpg
Wpływ układu smarowania na pracę turbosprężarki_02.jpg
Wpływ układu smarowania na pracę turbosprężarki_01.jpg
Wpływ układu smarowania na pracę turbosprężarki_04.jpg

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii turbosprężarki jest problem ze smarowaniem:

- niedostateczna ilość oleju (brak smarowania),

- kondycja / jakość oleju (zanieczyszczenie).

System ułożyskowania – działanie

Aby zrozumieć istotę problemu, należy uświadomić sobie, jak precyzyjna jest budowa turbosprężarki. System ułożyskowania skonstruowany jest w taki sposób, że tuleje umiejscowione są pomiędzy nieruchomą obudową rdzenia turbosprężarki oraz obracającym się z dużymi prędkościami wałkiem turbiny. Konstrukcja uniemożliwia jakąkolwiek styczność współpracujących ze sobą elementów w całym zakresie pracy turbosprężarki. Wraz z funkcją smarowania oraz chłodzenia, powstały film olejowy ma również za zadanie zapewnić stabilność pracy wałka i koła turbiny przy jednoczesnym zachowaniu krytycznych tolerancji luzów rzędu kilku mikronów.

Wpływ zanieczyszczeń na turbosprężarkę

W związku z tym, jakość oleju będzie decydować o prawidłowej pracy i żywotności turbosprężarki. Istnieje wiele rodzajów zanieczyszczeń, które mogą być przenoszone wraz z olejem silnikowym do wnętrza turbosprężarki i w konsekwencji powodować jej uszkodzenie. Najczęściej spotykane są drobne cząstki, zwykle zwęglony olej powstały w procesie spalania. Jeśli stężenie tych cząstek jest zbyt duże, oddziałują one jak ścierniwo stopniowo erodując i polerując powierzchnie łożyska i wałka. W konsekwencji następuje zwiększenie luzu pomiędzy wspomnianymi elementami i zamykanie otworów smarujących łożysk aż do momentu, gdy film olejowy nie będzie w stanie kontrolować ruchu wałka turbiny. Jeśli już dojdzie do styku pomiędzy wałkiem, łożyskiem i obudową rdzenia, w krótkim czasie następuje ocieranie bocznych krawędzi łopatek kół: kompresji i turbiny o obudowy, przegięcie wałka i ostatecznie jego pęknięcie.

Drobne fragmenty kół mogą następnie przedostać się do intercoolera lub/i układu wydechowego, powodując tym samym dalsze uszkodzenia. W przypadku większych zanieczyszczeń w oleju, jak np. fragmentów zużytych elementów silnika, jeśli nie zostaną wychwycone przez filtr oleju, spowodują głębokie rysy na powierzchniach elementów roboczych i w finale do zniszczenia turbosprężarki.

Jaki olej?

Bardzo ważne jest również stosowanie właściwego, zgodnego z zaleceniami producentów pojazdów, oleju silnikowego i uzupełnianiu go do odpowiedniego poziomu. Olej, który nie spełnia specyfikacji producenta, olej o innej klasie lepkości, wreszcie olej zawierający dodatki, mogą również doprowadzić do uszkodzenia turbosprężarki.

Główne przyczyny powstawania awarii:

- zbyt niski poziom oleju w silniku (turbosprężarka nie jest wystarczająco smarowana i chłodzona),

- stosowany jest olej niskiej jakości, nieodporny na panujące, wysokie temperatury,

- blokada, najczęściej przez karbonizację, przewodu doprowadzającego olej oraz kanałów olejowych wewnątrz turbosprężarki (blokada przepływu oleju),

- gwałtowne wyłączanie silnika,

- niska wydajność pompy olejowej,

- zużyty, zablokowany lub słabej jakości filtr oleju,

- rozcieńczenie oleju paliwem wskutek częstej regeneracji filtra cząstek stałych (jazda na krótkich odcinkach),

- wydłużone okresy między przeglądami,

- silnik niewystarczająco dokładnie wyczyszczony po remoncie kapitalnym,

- rozcieńczenie oleju wodą z powodu wycieku spod uszczelki głowicy,

- zła kondycja silnika (zużycie elementów silnika, metalowe opiłki mogą przedostać się do obiegu oleju),

- nieprawidłowy proces spalania.

Zasady eksploatacji

Aby zapobiec uszkodzeniu turbosprężarki, zaleca się przestrzeganie niektórych żelaznych zasad:

- należy stosować dobrej jakości olej silnikowy i filtr oleju, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu,

- należy przestrzegać zalecanych odstępów między przeglądami,

- przewody zasilające oraz spływowe oleju powinny być wymienione na nowe,

- zawsze należy stosować nowe uszczelki olejowe,

- silnik powinien być schłodzony po jeździe z dużą prędkością oraz rozgrzany przed osiągnięciem wysokiej prędkości,

- po poważnej awarii poprzedniej turbosprężarki (wytarcie elementów) należy oczyścić układ olejowy wraz z miską olejową,

- należy unikać jazdy wyłącznie na krótkich dystansach.

Większość awarii turbosprężarek związanych jest z problemami układu olejowego. Odpowiednio traktowana turbosprężarka powinna bezawaryjnie działać tak długo, jak długo pracuje silnik, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi silnika turbodoładowanego.