Data publikacji: 2019-10-21

Płyny eksploatacyjne pod kontrolą

Nowoczesny serwis samochodowy wyposażony jest w wiele profesjonalnych urządzeń zapewniających jego sprawną pracę. Należą do nich m.in. podnośniki, wyciągi spalin, urządzenia diagnostyczne itd. Jednym z ważnych elementów wyposażenia warsztatowego jest instalacja monitoringu olejowego, coraz częściej będąca jego podstawowym elementem.

Schemat przestrzenny OriLink.jpg
Schemat płaski OriLink.jpg

Innowacyjność systemu

Innowacyjność monitoringu olejowego OriLink można rozpatrywać w dwóch zasadniczych kategoriach:

  1. Organizacja pracy serwisu:

- wzrost prestiżu serwisu poprzez poprawę wyglądu;

- wzrost efektywności pracy poprzez bezpośredni dostęp do płynów eksploatacyjnych na wybranych stanowiskach;

- wzrost ergonomii stanowisk pracy dzięki umieszczeniu punktów wydawczych na ścianach;

- zapewnienie odpowiedniej czystości płynów eksploatacyjnych poprzez zamknięty ich obieg;

- gwarancja wymiany płynów eksploatacyjnych w pojazdach zgodnie z wytycznymi producenta poprzez wybór odpowiedniego rodzaju płynu z bazy danych i dokładny pomiar jego ilości;

- możliwość ciągłej kontroli stanów magazynowych oraz analizy rozchodów płynów eksploatacyjnych za pomocą specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie gospodarki magazynowej;

- szybki i pewny przepływ informacji do DMS (Dealer Management System) – systemu zarządzania stacją dealerską odnośnie wymienianych płynów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie oprogramowania sprzęgającego gwarantującego poprawność wprowadzonych do DMS danych dotyczących realizacji zlecenia warsztatowego.

  1. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska:

- minimalizacja ryzyka skażenia środowiska poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu świeżych płynów eksploatacyjnych z beczek lub zbiorników do pojazdu;

- minimalizacja ryzyka skażenia środowiska poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu zużytego oleju z pojazdu do zbiornika;

- eliminacja możliwości przelania zbiornika na zużyty olej poprzez ciągłe monitorowanie poziomu zużytego oleju w zbiorniku;

- minimalizacja ryzyka skażenia środowiska poprzez magazynowanie zużytego oleju w zbiorniku

dwupłaszczowym.



Opis systemu monitoringu olejowego

OriLink jest modułowym systemem monitoringu umożliwiającym kompleksową kontrolę dystrybucji i stanów magazynowych płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodniczy, płyn spryskiwacza) w serwisie samochodowym. Dzięki modułowej budowie systemu możliwa jest szybka zmiana konfiguracji poprzez dodanie lub usunięcie dowolnych elementów. Dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej Basic i Professional.

Wersja podstawowa OriLink Basic umożliwia jednoczesną obsługę maksymalnie 253 zwijadeł, 64 mechaników oraz 8 gatunków płynu. Baza danych znajduje się w module drukarki i zawiera 900 ostatnich transakcji. Po każdym wydaniu na drukarce drukowany jest paragon wydania zawierający podstawowe informacje o transakcji. System umożliwia kontrolę stanów magazynowych oraz generowanie raportów w podstawowym zakresie. Wersja OriLink Pro jest połączona z komputerem, gdzie znajdują się wszystkie bazy danych. W tej wersji nie ma ograniczeń odnośnie liczby mechaników oraz gatunków płynów. Na ekranie komputera w postaci ikon pokazana jest konfiguracja systemu oraz na bieżąco sygnalizowane są wszystkie czynności wykonywane przez system. Wersja ta prowadzi pełną gospodarkę magazynową oraz umożliwia generowanie szerokiej gamy raportów. W opcji tej wersji możliwe jest sprzęgnięcie z DMS (Dealer Management System) – systemem zarządzania stacją dealerską.



Budowa systemy monitoringu olejowego

Generalnie system monitoringu olejowego składa się z instalacji olejowej (pompy, orurowanie, zwijadła z nalewakami) umożliwiającej dystrybucję płynów eksploatacyjnych z pojemników handlowych (beczek, zbiorników) do ściśle określonych gniazd dystrybucyjnych na hali serwisowej oraz elementów nadzorujących dystrybucję (sterowniki MPDM, klawiatury KP, pulsery z elektrozaworami, oprogramowanie nadzorujące i oprogramowanie sprzęgające OCP).



Oficjalnym dystrybutorem monitoringu olejowego OriLink jest firma Inter Cars