Data publikacji: 2017-07-26

Jednak leasing

W związku z rosnącą liczbą inwestycji w II kwartale br. co piąty przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oczekiwał, że będzie więcej korzystać z finansowania zewnętrznego. Tak wynika z „Barometru EFL” przygotowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

Wniosek jest jeden - im większa firma, tym częściej korzysta z leasingu. Barometr EFL jest wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju. W badaniu przeprowadzonym w maju wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Z opublikowanych danych wynika, że najpopularniejszym instrumentem finansowym, podobnie jak w poprzednim kwartale, pozostaje leasing – wybiera go 58% firm.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji zarówno w mikro, małych, jak i średnich firmach pozostają niezmiennie środki własne. Korzysta z nich 9 na 10 zapytanych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, po raz kolejny leasing dominuje nad kredytem bankowym (58,1% vs. 54,4%). Co szósta firma korzysta z ubezpieczenia majtku firmy (17,4%), a co dziesiąta z faktoringu.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach widać wyraźną tendencję w korzystaniu z instrumentów finansowych uzależnioną od wielkości podmiotów. Im więcej pracowników zatrudnia firma, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 45,5% zarządzających bazuje na leasingu, to wśród małych ten odsetek wynosi 61,4%, a wśród średnich podmiotów - aż 71,7%. Podobną zależność mamy również w przypadku ubezpieczenia majątku oraz faktoringu.

Na tle sześciu badanych branż, wyróżniają się trzy, których przedstawiciele najczęściej do finansowania swoich inwestycji wykorzystują leasing. Są to branża budowlana (73,8%), transportowa (73,8%) oraz produkcyjna (73%).Wyraźnie większe znaczenie środków własnych, a mniejsze leasingu i kredytu bankowego widać natomiast w branży handlowej – aż 92,4% stawia na gotówkę, 49,2% na kredyt, a 48,3% na leasing. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w usługach, gdzie 46% stawia na kredyt, a 40,3% na leasing.

Stara zasada mówi, że na oszczędzaniu jeszcze nikt nie zarobił. Firmy, które chcą się rozwijać, muszą inwestować.