Data publikacji: 2017-09-06

Ekologiczne autobusy miejskie

Do 2021 r. po polskich drogach ma jeździć blisko tysiąc elektrycznych autobusów miejskich. Warsztaty uczą się więc serwisowania pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym.

Przy pomocy unijnych środków już kilkadziesiąt polskich gmin i samorządów planuje przesiąść się na proekologiczny transport miejski. Miasta widzą w tym korzyść, bo dzięki wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu miejskiego, a także poziom hałasu i emisji.

- Obecnie około 30 procent ogłaszanych przetargów to zamówienia na pojazdy zelektryfikowane - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes, Małgorzata Durda z Volvo Polska.

Obniżenie poziomu hałasu, ekologia i czystość powietrza - to główne powody, dla których polskie miasta przesiadają się na niskoemisyjny transport publiczny. Z ubiegłorocznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 33 spośród 50 miast o najgorszym stanie powietrza w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Spaliny i smog są problemem dla wielu samorządów, które szukają rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń. Wymuszają to również rosnące wymogi środowiskowe i unijna polityka klimatyczna. Obecnie pojazdy wykorzystujące napęd elektryczny kursują po ulicach m.in. Inowrocławia, Warszawy, Krakowa, Lublina i Jaworzna.

Kilka miesięcy temu ponad 40 samorządów i gmin podpisało porozumienie z Państwowym Funduszem Rozwoju, w którym zadeklarowały, że w kolejnych latach kupią łącznie 780 nowoczesnych autobusów miejskich.

Obsługa serwisowa pojazdów z napędem hybrydowym wymaga od mechanika posiadania uprawnień SEP do 1 kV.