Data publikacji: 2017-03-28

Szkolenia Inter Cars na najwyższym poziomie

Dział Szkoleń Inter Cars otrzymał certyfikat SUS 2.0. Potwierdza on wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez firmę.

Certyfikat SUS 2.0, a dokładniej Nowy Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0, jest sygnowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, organizację branżową, zrzeszającą firmy oferujące usługi szkoleniowo-rozwojowe. Otrzymanie certyfikatu potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez Dział Szkoleń Inter Cars.

Certyfikat SUS 2.0 został stworzony przez specjalistów z branży szkoleniowej w oparciu o doświadczenia rynkowe i eksperckie całego środowiska. Określa wymagania wobec firm prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe, itp. w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Nadanie certyfikatu jakości następuje po pozytywnym wyniku audytu czterech obszarów funkcjonowania jednostki szkoleniowej: zarządzanie, sposób świadczenia usług, kompetencje kadr oraz organizacja i logistyka usług. Audyt przeprowadza Dekra Certification - profesjonalna i niezależna organizacja certyfikująca o międzynarodowej renomie, specjalizująca się w audytach systemów zarządzania.

SUS 2.0 jest jedynym standardem w branży szkoleniowej zorientowanym na rezultaty. To oznacza, że nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, lecz na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług. W tym celu dostarcza w formie rekomendacji szereg narzędzi, które tę jakość i rozwój wspierają. Certyfikat pokazuje, jakie praktyki firm szkoleniowych prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoki poziom wykonywanych świadczeń.

Centrum Szkoleniowe Inter Cars znajduje się przy ul. Gdańskiej 27 w Cząstkowie Polskim (województwo mazowieckie). Na powierzchni ponad 200 m2 zlokalizowane są sale wykładowe i stanowiska wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty warsztatowe i diagnostyczne. Tu prowadzone są szkolenia praktyczne oraz te z elementami teoretycznymi dla mechaników z serwisów naprawiających samochody osobowe i pojazdy ciężarowe. Ponadto do zainteresowanych rozwojem, aktualizacją wiedzy i umiejętności motoryzacyjnych, do dowolnego zakątka kraju, docierają trzy ciężarówki Show Car, czyli nowoczesne mobilne centra szkoleniowe. Dział Szkoleń Inter Cars prowadzi też szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania warsztatem, doskonalenia technik sprzedaży i obsługi klienta.

Aktualny kalendarz wszystkich szkoleń organizowanych przez Inter Cars można znaleźć na stronie www.szkolenia.intercars.com.pl.