Data publikacji: 2023-11-13

NextETRUCK – pionierski projekt Ford Trucks kształtujący przyszłość logistyki

Ford Trucks nieustannie dąży do bycia liderem w bezemisyjnych rozwiązaniach transportowych przyszłości. Dedykowany dział badawczo-rozwojowy firmy przyspiesza swoje prace, by zapewnić wydajniejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania dla sektora logistycznego. Dzieje się tak za sprawą nowej generacji elektrycznych ciężarówek w ramach projektu NextETRUCK.

NextETRUCK to projekt dotowany przez Unię Europejską z Horizon Europe, funduszu badawczo-rozwojowego, kwotą 2 milionów euro, który będzie wspierał branżę logistyczną poprzez kształtowanie projektów elektrycznych pojazdów ciężarowych Ford Trucks.

Ford Trucks jest zdeterminowany do opracowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Firma posiada ogromne doświadczenie i wiedzę inżynierską, która wraz z dedykowanym zespołem badawczo-rozwojowym intensyfikuje swój projekt NextETRUCK. Wszystko po to, by opracować bezemisyjną ciężarówkę elektryczną o największej ładowności w swojej klasie i znacznie zmniejszonej masie własnej.

Aktywny udział Ford Trucks w projekcie NextETRUCK podkreśla znaczenie innowacji i badań w dziedzinie technologii pojazdów elektrycznych, a także przyczynia się do poszerzenia portfolio produktów o zaawansowane, wydajne i zrównoważone rozwiązania transportowe.

Przewidywania ekspertów wskazują, iż sektor transportu komercyjnego, który obecnie jest silnie uzależniony od paliw kopalnych i odpowiada za 37% emisji dwutlenku węgla, w nadchodzących latach będzie nadal wzrastał. Unia Europejska, która wspiera zrównoważoną politykę przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, dąży, by do 2050 roku gospodarka stała się zeroemisyjna. Elektryfikacja pojazdów i flot jest kluczowa dla strategii dekarbonizacji sektora. Projekt NextETRUCK będący częścią programu Horizon Innovations Actions jest wspierany przez Unię Europejską w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach projektu NextETRUCK zostanie wprowadzone lekkie podwozie wyprodukowane w ramach nowej technologii. Ford Trucks na bazie tegoż podwozia zbuduje 16-tonową elektryczną ciężarówkę, która będzie testowana przez pół roku, transportując towary pomiędzy fabrykami Ford Otosan. Na podstawie testów zostaną zebrane dane obrazujące jej wydajność, które pozwolą na odpowiednie rekomendację dla branży logistycznej. Ford Trucks rygorystycznie zbada technologie lekkiego podwozia, aby zwiększyć wydajność wagową elektrycznej ciężarówki i poprawić ogólne osiągi pojazdu.

NextETRUCK w wyniku przeprowadzonych testów dostarczy dodatkowo informacji, które wytyczą kierunki rozwoju dla branży logistycznej. Projekt koncentruje się na zbudowaniu elektrycznej ciężarówki, która wyróżni się zmniejszoną masą własną, zaawansowanym zarządzaniem termicznym i integracją Akustycznego Systemu Ostrzegania Pojazdu (AVAS). Ponadto obejmuje zdobycie wiedzy specjalistycznej w zakresie narzędzi architektury zorientowanej na usługi (SOA), aby usprawnić operacje flotowe, efektywne zarządzanie ładowaniem i przewidywanie optymalnych tras. Projekt NextETRUCK obejmuje także znaczące zmiany, jak aktualizacja części EPE, stworzenie innowacyjnego systemu zarządzania temperaturą, przeprojektowanie podwozia, nowe wsporniki, ulepszenia oprogramowania i modyfikację kabiny.

Spotkanie Konsorcjum NextETRUCK zorganizowane w centrum badawczo-rozwojowym Ford Otosan w Stambule, zgromadziło 18 firm z 9 krajów. Podczas spotkania zespół projektowy został poinformowany o bieżących oraz przyszłych etapach prac. Proces został poddany przeglądowi, wszystkie bieżące zadania wykonywane są zgodnie z harmonogramem. W projekcie nastąpił postęp w zakresie planów pilotażowych i zarysów związanych z telematyką pojazdów, zarządzaniem termicznym, narzędziami do analizy pojazdów i zasięgiem. Kolejne śródokresowe spotkanie oceniające prace konsorcjum odbędzie się w Brukseli w lutym 2024 roku.